És quan dormo

És quan dormo

2010 – Production Assistant

 
Pel·lícula de ficció catalana de nou format dirigida per Marcel Juan i Sergi Silvestre.
Barcelona, 2015. Un avanç tecnològic permet que qualsevol persona pugui conectar-se a Internet mitjançant uns xips instalats en el cervell amb els que  a través d’ones celebrals es comuniquen. Aquest fet provoca que els personatges tinguin diferents punts de vista envers l’ús de la tecnològia i la seva finalitat, creant així descords, problemes i enfrontaments entre ells.

Película de ficción catalana de nuevo formato dirigida por Marcel Juan y Sergi Silvestre.
Barcelona, 2015. Un avance tecnológico permite que cualquier persona pueda conectarse a Internet mediante unos chips instalados en el cerebro con los que a través de unas ondas cerebrales se comunican. Este hecho provoca que los personajes tengan diferentes puntos de vista ante el uso de la tecnología y su finalidad, creando de esta manera, problemas y enfrentamientos entre ellos.