SÓNAR

SÓNAR

2017 & 2012 – Artistic Coordinator Assistant

Sónar is a festival that borned in Barcelona in 2002, but nowadays take place in different places around the world with more than 30 events. At all its events, Sónar sounds out the current landscape of electronic music and its interactions and hybridization with other artistic disciplines, bringing together established artists and the emerging talent that renews and innovates in all areas of musical and audiovisual creation.

The Sónar Barcelona artistic programme is divided between the activities at Sónar by Day (concerts, showcases, professional zone, exhibition area), the keynote of which is the search for new talent, and the large format shows at Sónar by Night, which feature more well-known leading names on the international music landscape.


Sónar és un festival que va nèixer a Barcelona el 2002. Actualment, realitza més de 30 esdeveniments a diferents llocs del món. En tots aquests esdeveniments, Sónar pren el pols al panorama actual de les músiques electròniques i les seves interaccions i hibridacions amb d’altres disciplines artístiques, reunint als artistes més consolidats i al talent emergent que renova i innova en tots els terrenys de la creació musical i audiovisual.

La proposta artística de Sónar Barcelona es divideix entre les activitats de Sónar de Dia (concerts, showcases, zona per a professionals, àrea expositiva) -la principal essència del qual és el rastreig de nous talents- i els grans shows de Sónar de Nit -on es presenten els noms clau i més populars del panorama musical internacional-.